Onderdeel techniek

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld onderdeel techniek
Definitie Het veld 'onderdeel techniek' documenteert het onderdeel van een object waarvoor je de techniek opneemt.
Invulregels
Dit veld verduidelijkt de relatie tussen de verschillende onderdelen van een object en de gebruikte technieken.
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen, punten en hoofdletters.
geheel (vul deze waarde enkel in als het object uit meerdere technieken bestaat, anders wordt er vanuit gegaan dat het ingevulde materiaal over het geheel gaat)
zitting
sokkel
lijst
oppervlak
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Technieken > Onderdeel (T2)

Standaarden
CDWA: [- Materials/Techniques Extent (7.3]
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Technieken > Onderdeel (T2)
Dit veld is herhaalbaar.
CDWA: [- Materials/Techniques Extent (7.3]