Naam bruikleengever

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam bruikleengever
Definitie Het veld 'naam bruikleengever' bevat de naam van de persoon of organisatie die het object in bruikleen geeft.
Invulregels
Geef de officiële of de meest gebruikte naam en voorna(a)m(en) van de persoon of de instelling die het object in bruikleen geeft. Dit kan een persoonsnaam, een groepsnaam of een organisatienaam zijn.
Morbee, Wilfried
Diamantmuseum
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Binnenkomende bruiklenen > Aanvraag > Bruikleengever (BE)
Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen.
Gebruik de officiële instellingsnaam.
Dit veld is gekoppeld aan het bestand 'Persoon/Instellingen'.
Systemen (2de poging)
Standaarden
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld, voor een Persoon, een achternaam, een voornaam en een adres. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Groep, Persoon en Organisatie. Alleen wanneer een object gezamenlijk bezit is, mag er meer dan één Bruikleengever voor een object worden vastgelegd.