Bruikleennemer

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element bruikleennemer
Definitie Het element 'bruikleennemer' bevat alle details over de persoon of organisatie die een object leent van de organisatie.
Toelichting
Groep Uitgaande bruikleen
Profielen
Velden
Standaarden