Naam ontvanger inkomend object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam ontvanger inkomend object
Definitie Het veld 'naam ontvanger inkomend object' bevat de naam van de persoon die het object ontvangt wanneer het de gebouwen van de organisatie binnenkomt.
Invulregels
Gebruik de officiële of meest gebruikte familienaam en voorna(a)m(en). Zie ook Personen en Organisaties
Gebruik dit veld slechts één keer per object of groep objecten.
De Vos, Jan
Systemen
Standaarden
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon.