Naam auditor

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam auditor
Definitie Het veld 'naam auditor' bevat de naam van de persoon of instelling die de audit uitvoert.
Invulregels
Geef de officiële of de meest gebruikte naam en voorna(a)m(en) van de persoon of instelling. Zie ook Personen en Organisaties
Janssens, Tom
Systemen
Standaarden
Spectrum: Auditor (-
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon of Organisatie.
Spectrum: Auditor (-
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon of Organisatie.