Naam geassocieerde locatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam geassocieerde locatie
Definitie Het veld 'naam geassocieerde locatie' documenteert een plaats geassocieerd met een object.
Invulregels
De naam van de geografische plaats. Als er verschillende namen van dezelfde plaats zijn, bijvoorbeeld de huidige en historische namen, herhaal dit veld.
Brugge
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Associaties > Geassocieerd onderwerp > Onderwerp

Standaarden
Een plaats die is gekoppeld aan een object of een groep objecten. Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een dorpsnaam of een landnaam. De beschrijvingen voor deze informatie-eenheden zijn samengebracht onder de noemer plaats.