Eenheid afmeting

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld eenheid afmeting
Definitie Het veld 'eenheid afmeting' documenteert de eenheid van de afmeting die gebruikt is in het veld 'waarde afmeting'.
Invulregels
Gebruik officiële afkortingen voor de maateenheden. Indexeer historische meeteenheden naar hedendaagse equivalenten.
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters.
Gebruik lijst met standaardtermen naar afspraak binnen de organisatie.
Gebruik de eenheid centimeter bij afmetingen kleiner dan 1 meter.
Gebruik de eenheid meter bij afmetingen groter dan 1 meter en kleiner dan 1 kilometer.
Gebruik de eenheid gram bij afmetingen kleiner dan kilogram.
mm
cm
m
g
kg
Systemen

Qi (Donnet): Beschrijving > Afmetingen > Afmetingen - Eenheid
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Eenh.
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Eenheid
Erfgoedplus: Beschrijving > Afmetingen > Eenheid
Erfgoedplus: Beschrijving > Afmetingen > Eenheid (vrije tekst)

Standaarden
CDWA: [- Dimensions Unit (6.4)]