Eenheid afmeting

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld eenheid afmeting
Definitie Het veld 'eenheid afmeting' documenteert de eenheid van de afmeting die gebruikt is in het veld 'waarde afmeting'.
Invulregels
Gebruik officiële afkortingen voor de maateenheden. Indexeer historische meeteenheden naar hedendaagse equivalenten.
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters.
Gebruik lijst met standaardtermen naar afspraak binnen de organisatie.
Gebruik de eenheid centimeter bij afmetingen kleiner dan 1 meter.
Gebruik de eenheid meter bij afmetingen groter dan 1 meter en kleiner dan 1 kilometer.
Gebruik de eenheid gram bij afmetingen kleiner dan kilogram.
mm
cm
m
g
kg
Systemen

Qi (Donnet): Beschrijving > Afmetingen > Afmetingen - Eenheid (object_dimension_xrefs:unit_id_name)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Eenh. (EE)
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Eenheid (lu)
Erfgoedplus: Beschrijving > Afmetingen > Eenheid ()
Erfgoedplus: Beschrijving > Afmetingen > Eenheid (vrije tekst) ()

Standaarden
CDWA: [- Dimensions Unit (6.4]
Dublin Core: dcterms:extent (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Afmetingen > Eenh. (EE)
Dit veld is herhaalbaar.
De eenheid is een gecontroleerde term uit het bestand "Thesaurus".
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Beschrijving > Afmetingen > Eenheid ()
Dit veld is herhaalbaar. De dimensie is een gecontroleerde term uit een selectielijst. Neem extra informatie op in het veld "Nota".
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Beschrijving > Afmetingen > Eenheid (vrije tekst) ()
Eenheden die niet in de gecontroleerde selectielijst voorkomen, kan men als vrije tekst noteren via de knop 'Andere dimensie' bij het veld Dimensie.
karaat

Qi (Donnet): Beschrijving > Afmetingen > Afmetingen - Eenheid (object_dimension_xrefs:unit_id_name)
cm
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): dimension_unit > dimension.unit.lref (collect.lu)
CDWA: [- Dimensions Unit (6.4]
Dublin Core: dcterms:extent (-