Toelichting inkomend object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element toelichting inkomend object
Definitie Het element 'toelichting inkomend object' bevat bijkomende informatie over het binnenbrengen van een object dat nergens anders vermeld staat.
Toelichting
Groep Inkomend object
Profielen
Velden
Standaarden