Rang taxonomie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld rang taxonomie
Definitie Het veld 'rang taxonomie' documenteert het niveau van nauwkeurigheid dat de wetenschappelijke naam bekleedt in een taxonomische classificatie.
Invulregels
Op grond van overeenkomsten worden organismen hiërarchisch ingedeeld in een taxonomische boomstructuur met verschillende rangen of niveaus. Noteer tot welke rang in de taxonomische classificatie de term of wetenschappelijke naam behoort.
klasse
soort
ondersoort
familie
Systemen

Erfgoedplus: Inhoud > Inhoudelijke beschrijving ()
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Taxonomie > Taxonomische rang (N2)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Taxonomie > Taxonomische rang (N2)
De velden onder de groep "taxonomie" zijn enkel van toepassing voor de registratie en beschrijving van natuurhistorische objecten.

Kies een rang uit de uitklaplijst, ontleend aan de International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) en de International Code of Zoological Nomenclature (ICZN), gerangschikt van minst gedefinieerd (boven) naar meest gedefinieerd (onder).
Dit veld is herhaalbaar.

Dit veld is gekoppeld aan het veld "rang" op het tabblad "Taxonomische naamgegevens" van het bestand "Taxonomie".
'Erfgoedregister (Erfgoedplus): > ' ()
In het Erfgoedregister is geen specifiek veld voorzien voor het noteren van de taxonomische rang. De taxonomische rangorde kan genoteerd worden in het veld "Inhoud/Inhoudelijke beschrijving".