Rang taxonomie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld rang taxonomie
Definitie Het veld 'rang taxonomie' documenteert het niveau van nauwkeurigheid dat de wetenschappelijke naam bekleedt in een taxonomische classificatie.
Invulregels
Op grond van overeenkomsten worden organismen hiërarchisch ingedeeld in een taxonomische boomstructuur met verschillende rangen of niveaus. Noteer tot welke rang in de taxonomische classificatie de term of wetenschappelijke naam behoort.
klasse
soort
ondersoort
familie
Systemen

Erfgoedplus: Inhoud > Inhoudelijke beschrijving
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Taxonomie > Taxonomische rang

Standaarden