Referentienummer organisatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld referentienummer organisatie
Definitie Het veld 'referentienummer organisatie' bevat een code die verwijst naar een Organisatie die gerelateerd is aan een object.
Invulregels
Gebruik een uniek nummer of een code die de Organisatie op unieke wijze identificeert. Gebruik een lijst van standaardnummers of -codes.
FLG1992
Gebruik slechts één keer voor elke Organisatie.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Identificatie > Naam > Referentienummer (RN)

Standaarden
Het identificeren van de instantie(s) verantwoordelijk voor de geautoriseerde beschrijving.
Leg de volledige geautoriseerde naam(namen) vast van de instantie(s) verantwoordelijk voor het maken, wijzigen of verspreiden van de geautoriseerde beschrijving. Of leg anders een code van de instantie vast in overstemming met de nationale of internationale standaard voor het toekennen van codes aan instanties. Verwijs naar eventuele identificatiesystemen die gebruikt zijn om de instellingen te identificeren (bijvoorbeeld ISO 15511).
Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Identificatie > Naam > Referentienummer (RN)
Het identificeren van de instantie(s) verantwoordelijk voor de geautoriseerde beschrijving.
Leg de volledige geautoriseerde naam(namen) vast van de instantie(s) verantwoordelijk voor het maken, wijzigen of verspreiden van de geautoriseerde beschrijving. Of leg anders een code van de instantie vast in overstemming met de nationale of internationale standaard voor het toekennen van codes aan instanties. Verwijs naar eventuele identificatiesystemen die gebruikt zijn om de instellingen te identificeren (bijvoorbeeld ISO 15511).