Verplaatsingsnummer

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element verplaatsingsnummer
Definitie Het element 'verplaatsingsnummer' bevat het unieke nummer dat de verplaatsing van een object of groep objecten krijgt.
Toelichting Het verplaatsingsnummer dient als referentienummer bij de geschreven documentatie over de verplaatsing.
Groep Verplaatsing
Profielen
Velden
Standaarden