Afgebeeld object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element afgebeeld object
Definitie Het element 'afgebeeld object' bevat alle informatie over een object afgebeeld in of beschreven door een ander object.
Toelichting Het afgebeeld object kan bijvoorbeeld een gebouw of een kunstwerk zijn.
Groep Voorstelling
Profielen
Velden
Standaarden