Tekst persoonlijke ervaring gebruiker

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld tekst persoonlijke ervaring gebruiker
Definitie Het veld 'tekst persoonlijke ervaring gebruiker' is een beschrijving van de reden waarom en de manier waarop een bepaald (type) object van belang is geweest voor een gebruiker.
Invulregels
Gebruik normale grammatica en leestekens.
Dit kan gaan over: de reden waarom een object van bijzonder belang is in haar of zijn leven zoals een herinnering aan een gebeurtenis of situatie.
Als de ervaring verwijst naar de betekenis van het object of als het gaat om de beschrijving van gevoelens, noteer dit dan in het veld 'tekst persoonlijke reactie gebruiker'.
Systemen
Standaarden