Tekst persoonlijke ervaring gebruiker

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld tekst persoonlijke ervaring gebruiker
Definitie Het veld 'tekst persoonlijke ervaring gebruiker' bevat het hoe en waarom een object van belang is voor een gebruiker.
Invulregels
Gebruik normale grammatica en leestekens.
Dit kan gaan over: de reden waarom een object van bijzonder belang is in haar of zijn leven zoals een herinnering aan een gebeurtenis of situatie.
Als de ervaring verwijst naar de betekenis van het object of als het gaat om de beschrijving van gevoelens, noteer dit dan in het veld 'tekst persoonlijke reactie gebruiker'.
Systemen
Systemen (2de poging)
Standaarden