Datum status uitgaande bruikleen

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld datum status uitgaande bruikleen
Definitie Het veld 'datum status uitgaande bruikleen' geeft de datum waarop een fase in de bruikleenprocedure is vastgesteld.
Invulregels
Noteer data volgens ISO-norm 8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2017-12-17
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Uitgaande bruiklenen > Objecten > Objecten > Datum (AB)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Uitgaande bruiklenen > Objecten > Objecten > Datum (AB)