Afgebeeld concept

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element afgebeeld concept
Definitie Het element 'afgebeeld concept' bevat alle informatie over een concept dat verband houdt met het onderwerp van het beschreven object of werk.
Toelichting
Groep Voorstelling
Profielen
Velden
Standaarden
Biedt verwijzingen naar concepten die verband houden met het onderwerp van het beschreven object / werk. Kan iconografie, thema's uit de literatuur of generieke termen die de materiële wereld beschrijven, of onderwerpen (bijvoorbeeld concepten, thema's of problemen) bevatten. Verwijzingen naar personen, data, evenementen, plaatsen en objecten worden echter aangegeven in de betreffende subelementen Onderwerp Actoren, Onderwerp Datum, Onderwerp Gebeurtenis, Onderwerp Plaats, en Onderwerp Object. Bij voorkeur overgenomen uit een gepubliceerde gecontroleerde woordenlijst.