Contactpersoon transporteur

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld contactpersoon transporteur
Definitie Het veld 'contactpersoon transporteur' bevat de naam van de contactpersoon binnen de organisatie die verantwoordelijk is voor de verplaatsing van een object.
Invulregels
Geef de officiële of de meest gebruikte naam en voorna(a)m(en) van de persoon.
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam, een voornaam en een adres. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon.
Zie Persoon.
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Verzending > Algemeen > Transport > Contactpersoon (EJ)
Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen.
Verbeek, Peter
Systemen (2de poging)
Standaarden