Einddatum oude standplaats

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld einddatum oude standplaats
Definitie Het veld 'einddatum oude standplaats' documenteert de datum waarop een object of groep objecten een verblijf op een vorige locatie heeft beëindigd.
Invulregels
Noteer data volgens ISO-norm 8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2018-08-04
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Standplaatshistorie > Standplaatshistorie/Verplaatsingsgegevens > Einddatum (SE)

Standaarden
Dublin Core: dcterms:date (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Standplaatshistorie > Standplaatshistorie/Verplaatsingsgegevens > Einddatum (SE)
Indien men de wijziging in standplaats via de knop 'wijzig standplaats' in de menubalk doet, wordt de velden "standplaatsnaam", "begindatum" en "einddatum" automatisch bijgehouden.
Dublin Core: dcterms:date (-