Eigendomsoverdracht

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Element eigendomsoverdracht
Definitie Het element 'eigendomsoverdracht' geeft informatie over de overdracht van de eigendom van een object vooraleer het bij de huidige eigenaar terecht kwam.
Toelichting
Groep Eigendomsgeschiedenis
Profielen
Velden
Standaarden