Contactpersoon organisatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld contactpersoon organisatie
Definitie Het veld 'contactpersoon organisatie' bevat de naam van de vertegenwoordiger van een Organisatie met wie normaal gezien contact wordt onderhouden.
Invulregels
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon. Zie ook Organisatie
Zie Persoon.
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en Instellingen > Adresgegevens (Contactpersonen)
Systemen (2de poging)
Standaarden