Type afgebeeld concept

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld type afgebeeld concept
Definitie Het veld 'type afgebeeld concept' documenteert de aard van het concept geassocieerd met een object / werk.
Invulregels
Systemen
Standaarden