Groep persoon

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld groep persoon
Definitie Het veld 'groep persoon' geeft de (sociale, etnische, culturele, religieuze, gender-) groep waartoe een persoon behoort of waarmee hij/zij zich identificeert.
Invulregels
Gebruik één term. Leg een lijst van standaardtermen aan gebaseerd op een algemeen toegepaste terminologiebron.
Saksisch
rooms-katholiek
Hugenoten
bourgeoisie
Prerafaëlieten
Systemen
Systemen (2de poging)
Standaarden
Registreer zo vaak als nodig voor elke persoon.

NB: sommige algemeen gebruikte archeologische termen kunnen verschillende connotaties hebben en kunnen onder verschillende eenheden worden geregistreerd. Zo kan ‘6ic’ worden vastgelegd als Datum – Periode (chronologisch), Vervaardiging – Groep (etnisch) of Geassocieerde cultuur (met intrinsieke kenmerken en/of contextuele associaties die het object in verband brengen met de materiële cultuur van de Belgae).

Gebruik deze eenheid voor informatie over een objecteigenaar, iemand die objecten selecteert of een bezoeker die informatie toevoegt.