Persistente URI Object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld persistente URI object
Definitie Het veld 'persistente URI object' vermeldt de unieke identificatiecode van een object.
Invulregels
komt overeen met 1 object in de collectie.

moet een actieve link zijn
gebruikt http of https
volgt de goedgekeurde pid strategie van de instelling
bij voorkeur formaat http://{domein}/{id} ARKS, Handles en DOIs zijn ook goed, maar wel de volledige uri
voor IDs: alfanumeriek (zonder leestekens), UUIDs

geen afzonderlijke PIDs (zonder http://{domein}
Systemen
Standaarden
VLAAMSE URI-STANDAARD VOOR DATA: Persistente URI (-)