Persistente URI Object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld persistente URI object
Definitie Het veld 'persistente URI object' vermeldt de unieke identificatiecode van een digitaal object.
Invulregels
http://[domein]/[type object]/[type document]/[identificatienummer]/[parameter]
Systemen
Standaarden