Toelichting milieu

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld toelichting milieu
Definitie Het veld 'toelichting milieu' geeft bijkomende informatie over de leefomgeving / landschappelijke context van de plaats waar het object gevonden of verzameld is (de habitat), die nergens anders vermeld staat.
Invulregels
Gebruik normale grammatica en interpunctie.
Een duin naar het noorden gericht, onderworpen aan hoogwater.
Systemen
Standaarden