Type eigendom

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element type eigendom
Definitie Het element 'type eigendom' bevat een term die het type eigendom beschrijft, die bestond vooraleer het eigendomsrecht aan de vorige eigenaar werd overgedragen.
Toelichting
Groep Eigendomsgeschiedenis
Profielen
Velden
Standaarden