Associatie concept

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element associatie concept
Definitie Het element 'associatie concept' geeft de associatie aan tussen een concept en een object of een groep objecten.
Toelichting De informatie in "associaties" betreft informatie die gelinkt is aan het object, maar niet inherent is aan het object en dus buiten de beschrijving van het object zelf valt.
Groep Associaties
Profielen
Velden
Standaarden