Datum autorisatie gebeurtenis

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld datum autorisatie gebeurtenis
Definitie Het veld 'datum autorisatie gebeurtenis' geeft de datum waarop de goedkeuring werd gegeven dat een gebeurtenis mag plaatsvinden.
Invulregels
Gebruik voor de datumnotatie ISO8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2018-08-04
Systemen
Standaarden