Toelichting toestand

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld toelichting toestand
Definitie Het veld 'toelichting toestand' documenteert een korte beschrijving van de toestand en conditie van een object.
Invulregels
Door middel van een aantal korte zinnen kan je hier de toestand van het object nader omschrijven.
De lijst is in de rechterbovenhoek gebarsten.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Toestand/conservering > Toestand > Bijzonderheden (TF)
Qi (Donnet): Toestand > Conditie - Opmerkingen (condition_note)

Standaarden
CDWA: [- Condition/Examination Description (-]
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Toestand/conservering > Toestand > Bijzonderheden (TF)
Dit veld is herhaalbaar.
Qi (Donnet): Toestand > Conditie - Opmerkingen (condition_note)
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): condition_description > condition (thesau.te)
CDWA: [- Condition/Examination Description (-]