Term catalogiseringsniveau

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term catalogiseringsniveau
Definitie Het veld 'term catalogiseringsniveau' documenteert het catalogiseringsniveau van een objectrecord in een collectiebeheerssysteem.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, vermijd afkortingen, opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters. Leg een lijst van standaardtermen aan.
geheel object
volume
album
objectgroep
serie
set
fragment
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Identificatie > Rec.type

Standaarden