Aanbeveling

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element aanbeveling
Definitie Het element 'aanbeveling' bevat de specifieke aanbevelingen voor een object.
Toelichting
Groep Objectvereisten
Profielen
Velden
Standaarden