Naam bewaarinstelling

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam bewaarinstelling
Definitie Het veld 'naam bewaarinstelling' documenteert de officiële naam van de organisatie die het object (of de groep objecten) bewaart, beheert en er verantwoordelijk voor is.
Invulregels
Noteer in dit veld de officiële naam van de organisatie die verantwoordelijk is voor het object, niet de exploiterende organisatie die de objecten juridisch beheert. Zie ook Personen en Organisaties
Designmuseum Gent
Museum aan de Stroom (en niet 'Stad Antwerpen')
Groeningemuseum (en niet 'Collectie Vlaamse Gemeenschap' als langdurige bruikleengever)
Gelijknamige organisaties onderscheid je van elkaar door tussen haakjes de plaatsnaam toe te voegen.
Stedelijk Museum (Amsterdam)
Kerkbestuur Sint-Martinus (Kortrijk)
Systemen

Qi (Donnet): Identificatie > Collectie (collection_value)
Erfgoedplus: Identificatie > Eigendom ()
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Objecten > Identificatie > Instellingsnaam (lf)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Identificatie > Instellingsnaam (BA)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Identificatie > Instellingsnaam (BA)
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Identificatie > Eigendom ()
Veld 'Eigendom' wordt automatisch gegenereerd en kan niet aangepast worden.
De officiële naam van de organisatie wordt weergegeven door een koppeling met Archiefbank Vlaanderen (collectiebeschrijving). Wijzigingen worden ingevoerd via de databank van Archiefbank Vlaanderen.
Qi (Donnet): Identificatie > Collectie (collection_value)
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): acquisition_actor_obtaining_ownership > institution.name.lref (collect.lf)