Naam rechthebbende

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld naam rechthebbende
Definitie Het veld 'naam rechthebbende' omschrijft de naam van de persoon of instelling die het recht verleend heeft.
Invulregels
Noteer de naam van de persoon of instelling die het recht verleend heeft.
Volg daarbij de regels voor het registreren van een persoons- of groepsnaam.
Galerie Gisela Capitain

Sabam

Tuymans, Luc
Dit veld is herhaalbaar.
Er kan meer dan één rechthebbende worden genoteerd, indien zij samen rechthebbenden zijn. Noteer deze informatie telkens in een nieuw veld.
De naam van de rechthebbende is een gecontroleerde term uit de thesaurus.
Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen.
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Verlener (Rh)
Standaarden