Naam rechthebbende

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam rechthebbende
Definitie Het veld 'naam rechthebbende' bevat de naam van de rechthebbende of vertegenwoordiger van een recht dat is verbonden aan een object, reproductie of tekst.
Invulregels
Noteer de naam van de persoon of instelling.
Volg daarbij de regels voor het registreren van een persoons- of groepsnaam. Zie ook Personen en Organisaties
Galerie Gisela Capitain
Sabam
Tuymans, Luc
onbekend
Dit veld is herhaalbaar.
Er kan meer dan één rechthebbende worden genoteerd, indien zij samen rechthebbenden zijn. Noteer deze informatie telkens in een nieuw veld.
De naam van de rechthebbende is een gecontroleerde term uit de thesaurus.
Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Verlener (Rh)

Standaarden
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam, een voornaam en een adres. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Groep, Persoon of Organisatie. Meer dan één Recht – Rechthebbende kan voor een object worden geregistreerd als de rechten in gezamenlijk bezit zijn.
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Verlener (Rh)
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): right_holder > rights.holder.lref (collect.lh)
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam, een voornaam en een adres. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Groep, Persoon of Organisatie. Meer dan één Recht – Rechthebbende kan voor een object worden geregistreerd als de rechten in gezamenlijk bezit zijn.