Hoofdpagina

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

De cultureelerfgoedstandaardentoolbox (CEST) maakt je wegwijs in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale erfgoedcollecties

Richtlijnen

Richtlijnen vertellen je welke standaarden je best gebruikt voor een bepaald digitaliseringsproces. lees verder...

Standaarden

Het standaardenregister bevat een overzicht van alle standaarden die van toepassing zijn op de digitalisering van cultureel erfgoed. lees verder...

Software

Het softwareregister bevat een overzicht van softwarepakketten en andere instrumenten om je digitaal erfgoed te creëren, bewerken, beschrijven, beheren, bewaren en publiceren. lees verder...

Publicaties

De publicatielijst bevat een overzicht van publicaties die je helpen om richtlijnen, standaarden en software in de praktijk toe te passen. lees verder...

Glossarium

Het glossarium is een lijst met vaktermen die te maken hebben met digitalisering van cultureel erfgoed. lees verder...