Term materiaal

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term materiaal
Definitie Het veld 'term materiaal' documenteert het materiaal waaruit het object of een deel van het object is vervaardigd.
Invulregels
Vul het materiaal in waaruit het object of een onderdeel ervan werd vervaardigd. Gebruik de term in de vorm van een zelfstandig naamwoord, en niet als bijvoeglijk naamwoord.
Gebruik een algemenere term bij onzekerheid over de specifieke materie (bv. textiel i.p.v. katoen).
Gebruik een term ontleend aan een publiek toegankelijke bron of standaard, zoals bv. AAT.
textielmaterialen (AAT 300231565)
hout (plantaardig materiaal) (AAT 300011914)
metaal (AAT 300010900)
eikenhout (AAT 300012264)
tin (AAT 300133748)
katoen (AAT 300014067)
zijde (textiel) (AAT 300243428)
Systemen

Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Objecten > Fysieke kenmerken > Materialen > Materiaal (l6)
Qi (Donnet): Beschrijving > Materiaal > Materiaal (object_thesaurus_material:name)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Materialen > Materiaal (MA)
Erfgoedplus: Beschrijving > Materiaal > Naam ()

Standaarden
CDWA: [- Materials/Techniques Name (7.5]
Dublin Core: dcterms:medium (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Materialen > Materiaal (MA)
Dit veld is herhaalbaar. Respecteer deze volgorde: van belangrijk naar minder belangrijk, afhankelijk van het onderdeel of de hoeveelheid van het gebruikte materiaal.
Het materiaal is een gecontroleerde term uit het bestand "Thesaurus".
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Beschrijving > Materiaal > Naam ()
Het veld 'Materiaal/Naam' is geen vrij invulveld. Via een zoekvenster selecteert men de juiste term uit een gecontroleerde keuzelijst. De gecontroleerde keuzelijst wordt gegenereerd uit de AAT-Ned. Het zoekvenster verschijnt als pop-up venster met een zoekveld. Dit veld is herhaalbaar.
Indien een term niet voorkomt in de AAT-Ned keuzelijst wordt voorgesteld om een overkoepelende term te selecteren. Aanvullend wordt aangeraden om het ontbrekende materiaal te noteren in het veld "Materiaal/Nota".
Wanneer een term niet voorkomt in de AAT-Ned keuzelijst kan men zelf een termsuggestie indienen (knop "Termsuggestie" in het zoekvenster).
Qi (Donnet): Beschrijving > Materiaal > Materiaal (object_thesaurus_material:name)
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): material > material.lref (collect.l6)
CDWA: [- Materials/Techniques Name (7.5]
Dublin Core: dcterms:medium (-