Naam organisator gebeurtenis

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam organisator gebeurtenis
Definitie Het veld 'naam organisator gebeurtenis' geeft de naam van de persoon of instelling die een gebeurtenis (tentoonstelling, onderzoek) organiseert.
Invulregels
Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen. Gebruik de officiële instellingsnaam. Zie ook Personen en Organisaties
Stedelijke Musea Sint-Niklaas
Museum Dr. Guislain
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Onderzoek/gebruik > Onderzoek/gebruik details > Onderzoeker/gebruiker (Naam)
Adlib (Erfgoedinzicht): Tentoonstellingen > Tentoonstellingsgegevens > Organiserende instelling (Naam)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Tentoonstellingen/onderzoek/gebruik > Onderzoek/gebruik (Organisator)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Tentoonstellingen/onderzoek/gebruik > Tentoonstelling (Organisator)

Standaarden
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam, een voornaam en een adres. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon of Organisatie. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Registreer zo vaak als nodig voor elk gebruik.