Taxonomie

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Element taxonomie
Definitie Het element 'taxonomie' bevat alle informatie over de taxonomische identificatie van een natuurhistorisch object.
Toelichting
Groep Identificatie
Profielen
  • Publicatie:Invulboek objecten/Profielen/Natuurhistorisch object"Publicatie:Invulboek objecten/Profielen/Natuurhistorisch object" is not in the list (Publicatie:Invulboek objecten/Profielen/Minimale registratie, Publicatie:Invulboek_objecten/Profielen/Basisregistratie, Publicatie:Invulboek_objecten/Profielen/Archeologische_vondst) of allowed values for the "Cest:hasObjectProfile" property.
Velden
Standaarden