Naam eigenaar inkomend object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam eigenaar inkomend object
Definitie Het veld 'naam eigenaar inkomend object' bevat de naam van de eigenaar van het object.
Invulregels
Geef de officiële of de meest gebruikte naam en voorna(a)m(en) van de eigenaar van het object. Dit kan een persoonsnaam, een groepsnaam of een organisatienaam zijn. Zie ook Personen en Organisaties
Design Museum Gent
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Binnenkomst/Verzenden objecten > Binnenkomst > Eigenaar (E4)

Standaarden
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld, voor een Persoon, een achternaam en een voornaam. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Groep, Persoon of Organisatie. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Gebruik slechts één keer voor elk object of elke groep objecten.
Adlib (Erfgoedinzicht): Binnenkomst/Verzenden objecten > Binnenkomst > Eigenaar (E4)
Persoonsnamen dienen als volgt genoteerd te worden: alfabetiserend deel van de naam, gevolgd door een komma, voornaam of voornamen.
Gebruik de officiële instellingsnaam.
Dit veld is gekoppeld aan het bestand 'Persoon/Instellingen'.
Verbeek, Peter
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld, voor een Persoon, een achternaam en een voornaam. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Groep, Persoon of Organisatie. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Gebruik slechts één keer voor elk object of elke groep objecten.