Meer informatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Historiek van het Invulboek

Het Invulboek werd ontwikkeld door MovE - “Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie”. MovE was een initiatief van het Museumconsulentschap (directie Cultuur) en eGov van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het Invulboek werd gecofinancierd door het “Landelijk Contact van Museumconsulenten” in Nederland (LCM). Het Invulboek (versie 1.0.) kwam online in februari 2006. Het was het resultaat van 3 jaar overleg met werkgroepen van Vlaamse en Nederlandse museummedewerkers en -consulenten. Het Invulboek berust op een consensus en op internationale standaarden voor objectregistratie (Spectrum, CCO).

MovE werd in 2013 opgenomen in Erfgoedinzicht, een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen. Erfgoedinzicht richt zich tot een ruimer doelpubliek dan MovE: er zijn niet enkel museale partners, ook archieven, kerkbesturen, heemkringen en erfgoedverenigingen met een collectie kunnen aansluiten.

Het Invulboek Erfgoedinzicht werd in 2016 om redenen van technische expertise en mogelijkheden ondergebracht bij PACKED vzw. Het werd uitgebreid met beschrijvingsregels voor publicaties. Verder werden de informatie-elementen in het Invulboek genormaliseerd met de corresponderende erfgoedstandaarden in CEST en is er de koppeling van de informatie-elementen in het Invulboek met verschillende collectiebeheersystemen. Sinds 1 januari 2018 is het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) de beheerder van het Invulboek. Sindsdien spreken we over het Invulboek.

Er zijn twee onderdelen in het Invulboek: het Invulboek Publicaties en het Invulboek Objecten. Twee redactieraden met experten, waarin ook meemoo, Vlaams instituut voor het archief en Erfgoedinzicht vertegenwoordigd zijn, waken over het inhoudelijke beheer van het Invulboek.

Het Invulboek: een samenwerking

Het oude MovE Invulboek is dus niet meer toegankelijk. Dat invulboek was sterk gebaseerd op Adlib velden binnen het Erfgoedinzicht netwerk. Het nieuwe Invulboek heeft de ambitie om toepasbaar te zijn voor alle collectiebeheersystemen. Beschrijvingsregels zorgen ervoor dat die informatie eenvormig, volledig en makkelijk uitwisselbaar is met andere computersystemen. De regels in dit Invulboek zijn onafhankelijk van het specifieke collectiebeheersysteem dat je gebruikt, maar steeds gebaseerd op bestaande en gangbare erfgoedstandaarden die je terugvindt in het CEST standaardenregister.

Dit vraagt echter tijd en moet stapsgewijs gebeuren. Het herstructureren van de oude MovE Invulboek en het in overeenstemming brengen ervan met internationale standaarden wordt door het Departement CJM en meemoo samen uitgevoerd. De inhoudelijke redactie gebeurt door een redactieraad. De feedback van de erfgoedgemeenschap is zeer welkom en gebeurt permanent via deze CEST-wiki.