Term status reproductie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term status reproductie
Definitie Het veld 'term status reproductie' bevat de status van een reproductie. Dit is voornamelijk van belang bij meerdere exemplaren.
Invulregels
Gebruik één enkele term, zonder interpunctie of hoofdletter. Houd een lijst van standaardtermen bij.
moederbestand
backup
werkkopie
Systemen
Standaarden