Precisie begindatum

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld precisie begindatum
Definitie Het veld 'precisie begindatum' documenteert de mate waarin de ingevoerde productiedatum van het object exact is.
Invulregels
Indien de ingevoerde productiedatum van het object niet exact is, geeft men in dit veld aan in welke mate de datum geschat is.
Doe dit aan de hand van volgende aanduidingen:
- vermoedelijk (wanneer de ingevoerde datum vermoedelijk correct is);
- toegeschreven (wanneer de ingevoerde datum toegeschreven wordt);
- circa (wanneer het een schatting betreft);
- voor (wanneer het object voor een bepaalde datum vervaardigd werd);
- na (wanneer het object na een bepaalde datum vervaardigd werd).
vermoedelijk
toegeschreven
circa
voor
na
Systemen

Qi (Donnet): Beschrijving > Datering > Exacte Datum - Ten vroegste
Erfgoedplus: Herkomst > Nota
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vervaardiging/datering > datering > Precisie

Standaarden