Waarde identifcatie reproductie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld waarde identifcatie reproductie
Definitie Het veld 'waarde identifcatie reproductie' bevat de unieke identificatie voor de reproductie van het object of een onderdeel van het object.
Invulregels
Vul hier de unieke bestandsnaam in die verwijst naar de reproductie van het object of van een onderdeel van het object.
N1234-1993
R-2017-0017
12022013_adawson_0001.jpg
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Reproductie > Referentie (FN)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Reproductie > Referentie (FN)
Kies bij voorkeur het objectnummer voor digitale reproducties. Dit veld is gekoppeld aan het bestand Beelddocumentatie. Je kan een bestaande foto uit Beelddocumentatie opzoeken door op de knop 'Lijst' te klikken. Je krijgt dan een zoekformulier waarmee je de Beelddocumentatie kunt doorzoeken. De overige velden op dit scherm die betrekking hebben op deze foto, worden gevuld met de gegevens uit Beelddocumentatie. Wijzigingen die je hierin aanbrengt, worden doorgeschreven naar Beelddocumentatie.

Als je een nieuwe foto invoert, wordt deze (samen met de overige velden op dit scherm voor deze foto) toegevoegd aan Beelddocumentatie.
Instructies afbeeldingsformaten: zie algemene instructies: beeldreproducties - afbeeldingsformaten.
Dit veld is herhaalbaar. De referentie van de reproductie is een gecontroleerde term uit het bestand "Beelddocumentatie". Invulinstructies voor de records van het bestand reproducties, met name voor de velden "soort", "formaat", "identifier", "datum", "webuitsluiting afbeelding", vind je bij het bestand "Beelddocumentatie".
Meerdere foto's voor één object: - bv. verschillende perspectieven van waaruit een object gefotografeerd is of foto's met verschillende beeldkwaliteit, worden gekoppeld aan de objectfiche - 0003_volgnummer reproductie
Meerdere foto's voor één beeldreproductiebeschrijving vanuit hetzelfde perspectief gefotografeerd of met dezelfde kwaliteit: - bv. verschillende kwaliteiten/formaten van een foto die wel of niet gekoppeld worden aan de objectfiche - 0003_volgnummer reproductie - indien gewenst kan je hier ook de verwijzing leggen naar digitale foto's


Er bestaat ook de mogelijkheid om analoge foto's op te nemen zonder URL vermelding. Verwijzing naar bijvoorbeeld een ekta, doe je met het eigen objectnummer van de ekta.