Term status gebruik

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term status gebruik
Definitie Het veld 'term status gebruik' geeft de fase waarin een voorwerp zich bevindt, in de procedure bij het gebruik van een collectie.
Invulregels
Gebruik één term, vermijd opsommingen en leestekens.
Noteer zonder hoofdletters.
Gebruik een lijst met standaardtermen.
aangevraagd
toegestaan
conservatie
gefotografeerd
Systemen
Standaarden