Identificatie gerelateerd object

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Veld identificatie gerelateerd object
Definitie Het veld 'identificatie gerelateerd object' geeft het objectnummer van een gerelateerd of verwant object in de eigen collectie van de bewaarinstelling. Om een relatie aan te duiden met een object buiten je eigen collectie, gebruik het element 'geassocieerd object'.
Invulregels
Als het object een gerelateerd of verwant object heeft, kan je hier het objectnummer van dat object invullen. Dat object moet wel al in de objectcatalogus ingevoerd zijn.
Voorbeelden van gerelateerde objecten kunnen zijn: objecten met eenzelfde herkomst, vervaardiger...
30852
Systemen

Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Gerelateerd object (1r)
Adlib (Erfgoedinzicht): Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Gerelateerd object (rt)
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Heeft als deel (1L)
Adlib (Erfgoedinzicht): Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Heeft als deel (nt)
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Is deel van (1l)
Adlib (Erfgoedinzicht): Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Is deel van (bt)

Standaarden
Dublin Core: dcterms:relation (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Gerelateerd object (rt)
Je kan het gerelateerde object opzoeken door op de knop 'Lijst' te klikken. Je ziet dan een zoekformulier waar je de kenmerken van het gezochte object kan opgeven.
Dit veld is gekoppeld aan het zoomscherm "Objecten".
Adlib (Erfgoedinzicht): Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Is deel van (bt)
Aanduiding dat het object een onderdeel is van een ander object.
Als het object een onderdeel is van een ander object, vul je hier het objectnummer in van het grotere geheel. Je maakt dus een koppeling van het object met een koepelbeschrijving of een geheel (bv. een servies). Dit object moet al ingevoerd zijn in de collectie. Je kan het betreffende object opzoeken door op de knop 'Lijst' te klikken. Je ziet dan een zoekformulier waar je de kenmerken van het gezochte object kan opgeven.
Dit veld is gekoppeld aan het zoomscherm "Objecten".
Dit veld is van toepassing bij een koppeling van het object met een koepelbeschrijving. Een koepelbeschrijving met deelbeschrijvingen wordt niet gebruikt voor bulkomschrijvingen. Als het geheel of de koepelbeschrijving andere beschrijvingsinformatie bevat dan de onderdelen, kan je een koepelbeschrijving aanmaken voor het geheel. Neem dan in de koepelbeschrijving informatie op die gemeenschappelijk is voor alle onderdelen (bv. Vervaardigingsdatum).
Als de koepel geen specifiek object is, gebruik je als objectnaam serie of reeks, eventueel gecombineerd met de objectnaam van de onderdelen. Als nummering gebruik je bijvoorbeeld objectnummer 1000 voor de koepelbeschrijving en 1000_1 voor het eerste onderdeel.
Als je een servies beschrijft, kan je zowel het hele servies als de afzonderlijke onderdelen beschrijven. Je voert dan het servies in als een object en vervolgens ieder kopje, schoteltje, etc. als een afzonderlijk object. Bij de onderdelen van het servies vul je in het veld "deel van" het objectnummer van het complete servies in. Bij de beschrijving van het complete servies zullen dan bij het veld 'delen' automatisch de nummers van de onderdelen ingevuld worden.
Adlib (Erfgoedinzicht): Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Heeft als deel (nt)
Aanduiding dat het object meerdere deelobjecten heeft.
Als dit object uit meerdere deelobjecten bestaat, kan je hier de objectnummers van de onderdelen invoeren. Je maakt hier dus een koppeling tussen het object en de onderdelen van het object. Deze onderdelen moeten dan wel als objecten in het collectiebestand ingevoerd zijn. Je kan het betreffende object opzoeken door op de knop 'Lijst' te klikken. Je ziet dan een zoekformulier waar je de kenmerken van het gezochte object kan opgeven.
Dit veld is gekoppeld aan het zoomscherm "Objecten".
Je beschrijft een verzamelmap met schetsen van een kunstenaar. De afzonderlijke schetsen zijn al ingevoerd. Dan voer je nu de beschrijving voor de map in. In het veld "delen" noteer je de objectnummers van de afzonderlijke schetsen. Bij deze schetsen komt dan automatisch in het veld "deel van" het objectnummer van de complete map.
Dublin Core: dcterms:relation (-