Positie opschrift

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld positie opschrift
Definitie Het veld 'positie opschrift' lokaliseert het opschrift op het object.
Invulregels
Gebruik één term, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters.
Gebruik lijst met standaardtermen naar afspraak binnen de organisatie.
Noteer kort en duidelijk waar het opschrift zich op het object bevindt.
bovenaan
onderaan
linksboven
rechtsonder
rechtsboven achterkant
onderkant sokkel
Systemen

Qi (Donnet): Beschrijvingen > Inscriptie > Inscriptie - Positionering
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Opschriften/merken > Opschriften en merken > Positie

Standaarden