Vondstnummer

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element vondstnummer
Definitie Het element 'vondstnummer' documenteert het nummer of de code die een object krijgt vooraleer aan het object een 'objectnummer' of 'referentienummer inkomend object' is toegekend.
Toelichting
Groep Vondstomstandigheden
Profielen
Velden
Standaarden