Type objectnaam

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld type objectnaam
Definitie Het veld 'type objectnaam' documenteert het type of de soort van aanduiding voor de aan het object toegekende objectnaam.
Invulregels
Geef aan welke soort term de aan het object toegekende objectnaam is.
Gebruik hiervoor een term ontleend aan een publiek toegankelijke bron of standaard, zoals bv. AAT.
classificeren (AAT 300054631)
typologie (AAT 300067209)
taxonomie (AAT 300252046)
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Objectnaam > Soort (OT)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Objectnaam > Soort (OT)
Dit veld is herhaalbaar.