Groep organisatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld groep organisatie
Definitie Het veld 'groep organisatie' documenteert de maatschappelijke, socioprofessionele, etnische of culturele groep waartoe een Organisatie behoort.
Invulregels
Gebruik één term. Leg een lijst van standaardtermen aan gebaseerd op een algemeen toegepaste terminologiebron.
Afrikaans; boeddhistisch; hofcultuur; bourgeoisie; middenstand; Duits; Romaans
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Biografische persoonsgegevens > Andere informatie > Algemene context (GC)

Standaarden
ISAAR CPF (NL): Geschiedenis (5.2.2
Het verschaffen van een bondige geschiedenis van de organisatie, persoon of familie.
Leg de belangrijkste levensmomenten, activiteiten, prestaties en/of functies van de beschreven entiteit vast in de verhalende vorm of als een chronologische opsomming. Hieronder valt ook informatie over geslacht, nationaliteit, familie en religieuze of politieke banden. Laat waar mogelijk dateringen een integraal onderdeel uitmaken van de verhalende beschrijving.
Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Adresgegevens > Diversen > Groep/Soort instelling (BG)
ISAAR CPF (NL): Geschiedenis (5.2.2
Het verschaffen van een bondige geschiedenis van de organisatie, persoon of familie.
Leg de belangrijkste levensmomenten, activiteiten, prestaties en/of functies van de beschreven entiteit vast in de verhalende vorm of als een chronologische opsomming. Hieronder valt ook informatie over geslacht, nationaliteit, familie en religieuze of politieke banden. Laat waar mogelijk dateringen een integraal onderdeel uitmaken van de verhalende beschrijving.