Bron bewaarinstelling

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld bron bewaarinstelling
Definitie Het veld 'bron bewaarinstelling' bevat de naam van het classificatieschema dat is toegepast om de bewaarinstelling van het object (term hoofdmotief) te categoriseren.
Invulregels
Vul hier de naam in van het classificatieschema, de thesaurus of termenlijst waaruit de bewaarinstelling is gekozen. Gebruik een enkele term, laat alleen plaatsen tussen de leestekens waar deze deel uitmaken van de naam en gebruik hoofdletters voor eigennamen.
Wikidata
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Thesaurus > Bron en definitie > Bron

Standaarden
Gebruik één term. Gebruik alleen hoofdletters en leestekens als die deel uitmaken van de naam. Gebruik een lijst van standaardtermen. Gebruik deze eenheid alleen wanneer er geen specifieke gekoppelde eenheden zijn om het gebruikte systeem aan te duiden. Gebruik bijvoorbeeld voor Objectnaam de eenheid Objectnaam – Systeem om de gebruikte termenlijst of het gebruikte classificatiesysteem te registreren. Deze eenheid moet worden gekoppeld aan informatie-eenheden waar termenlijsten of classificatiesystemen vereist zijn, zoals Materialen Voorstelling – Activiteit.