Prijs eigendomsoverdracht

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld prijs eigendomsoverdracht
Definitie Het veld 'prijs eigendomsoverdracht' geeft de totale prijs, die betaald werd voor een object bij overdracht van het eigendomsrecht tussen twee eigenaars vooraleer het bij de huidige eigenaar terecht kwam, incl. belastingen die op de overdracht verschuldigd zijn.
Invulregels
Noteer de prijs in euro. Reken bedragen in buitenlandse munten om naar euro, op basis van de wisselkoers op het moment van de eigendomsoverdracht. Gebruik indien nodig een decimale punt.
Gebruik het veld 'toelichting eigendomsoverdracht' om details over betaalde buitenlandse deviezen te noteren en eventueel de gehanteerde valuta.
500.50 euro
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Eigendomsgeschiedenis > Prijs (P7)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Eigendomsgeschiedenis > Prijs (P7)
Noteer enkel de waarde van de prijs. De valuta worden in het veld 'Val.' (PU) genoteerd.
500