Datum recht

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element Datum recht
Definitie Het element 'datum recht' bevat de data waarop het verleende recht werkzaam is.
Toelichting
Groep Rechten
Profielen
Velden
Standaarden