Gemachtigde afstoting

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Veld gemachtigde afstoting
Definitie Het veld 'gemachtigde afstoting' bevat de naam van de medewerker die de definitieve goedkeuring geeft voor een afstoting.
Invulregels
Gebruik de officiële of meest gebruikte familienaam en voorna(a)m(en). Gebruik slechts één keer voor elk object of elke groep objecten.
De Vos, Jan
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Zie ook Personen en Organisaties
Systemen
Standaarden